Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Sledź nas na:  

Leczenie zeza i niedowidzenia

Czym jest?

Leczenie ortoptyczne  to zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń usprawniających widzenie obuoczne oraz poszczególne funkcje wzrokowe, tj.: akomodację, konwergencję, ruchomość gałek ocznych
Czas leczenia uzależniony jest od rodzaju zeza. Ćwiczenia wykonywane są w cyklach indywidualnie ustalanych, z reguły: 10 ćwiczeń przez codziennie przez dwa tygodnie; przerwy pomiędzy cyklami wynoszą od 4 do 6 tygodni. Sposób prowadzonej terapii ustalany jest podczas wizyty diagnostycznej

 • Nie zawsze stosujemy klasyczne podejście do ortoptyki, uzupełniamy ją naszymi doświadczeniami z zakresu wiedzy neurofizjologicznej, senso-motorycznej, pedagogicznej, logopedycznej. 
 • Takie podejście pozwala nam spojrzeć na dziecko znacznie szerzej, umiejscowić działania ortoptyczne w całościowym rozwoju dziecka, lepiej rozumieć nasze oddziaływania oraz wpływać na określone umiejętności.
 • Takie spojrzenie pozwala na podejście funkcjonalne, którego jesteśmy zwolennikami. Co to oznacza w praktyce? 
  • Otóż: trafiają do nas dzieci z konkretnymi trudnościami, np. problemy w czytaniu, pisaniu, z nadpobudliwością, trudnościami w skupieniu uwagi, zezem, niedowidzeniem, te trudności wynikają z czegoś, np zez może wynikać z nieskorygowanej wady wzroku, a po usunięciu przyczyny zez się zmniejsza lub znika całkowicie. Wtedy sytuacja jest w miarę prosta.
  • Natomiast zdarzają się często sytuacje że zaburzenia wzrokowe, np akomodacji obok typowych objawów: np bóle głowy, oczu, niechęć do pracy w bliży, rozregulowują pracę innych systemów sensorycznych, np układu przedsionkowego, przez co powodują występowanie objawów nietypowych: nadpobudliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z uwagą słuchową, problemy w emocjach. W takich sytuacjach usunięcie głównej przyczyny- tzn zaburzeń akomodacji nie wystarczy, tzn. objawy typowe się zmniejszą ale nie zawsze wpłynie to na funkcjonowanie dziecka ( objawy nietypowe)
  • W takich sytuacjach ważne jest zastosowanie funkcjonalnego, holistycznego podejścia do terapii.
  • Nie jest to działanie proste i szybkie. Polegające na wyregulowaniu układów sensorycznych i zbudowaniu właściwej funkcji, np wpłynięcie na mniejsze pobudzenie dziecka, poprawę w koncentracji, itp.
  • Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z terapeutami pod opieką których są Państwa dzieci.
  • Dzieci z zezem czy niedowidzeniem często mają problemy w przestrzeni ( osłabione lub brak widzenia przestrzennego), co generuje kłopoty z koordynacją wzrokowo- ruchową, reakcjami równoważnymi. Dlatego podczas zajęć ortoptycznych dzieci ćwiczą te umiejętności jednocześnie integrując je z umiejętnościami wzrokowymi. 
 • Podczas zajęć ortoptycznych stosujemy programy słuchowe, metodę Sensomotorycznej terapii widzenia, elementy rehabilitacji wzroku oraz oddziaływania pedagogiczne.

Leczenie niedowidzenia to zestaw ćwiczeń mających na celu poprawę ostrości widzenia w oku niedowidzącym ( leniwe oko)

 •  W tym celu stosuje się obok różnego rodzaju obturatorów ( zasłonek na oko) oraz ćwiczenia wzroku w gabinecie, które maja na celu silne pobudzanie oka i korowych ośrodków wzrokowych, dzięki czemu proces leczenia trwa znacznie krócej i nie dochodzi do patomechanizmów w oku niedowidzącym oraz w oku zasłanianym.
 • Podczas leczenia niedowidzenia konieczna jest stała kontrola prowadzącego ortoptysty i okulisty oraz częsty sprawdzanie ostrości wzroku ( średnio 2-3 razy miesięcznie)
 • Odchodzimy od klasycznego podejścia leczenia niedowidzenia, obserwując zmiany zachodzące na świecie. 
 • Wykorzystujemy funkcjonalne podejście do leczenia niedowidzenia. 

Do kogo jest skierowana?

 • Na ćwiczenia przyjmujemy dzieci od 3 roku życia, które zostały zakwalifikowane podczas spotkania diagnostycznego
 • Młodsze dzieci przyjmowane są w trybie konsultacyjnym lub/i na rehabilitację wzroku

Jakie dysfunkcje leczymy?

 • chorobę zezową ( zezy jawne) 
 • zezy ukryte ( heteroforia) 
 • niedowidzenie (leniwe oko) 
 • osłabione bądź nie w pełni rozwinięte widzenie obuoczne 
 • zaburzenia akomodacji 
 • niedomogi konwergencji 
 • zaburzenia koncentracji                                


Kto prowadzi?

 • Agnieszka Rosa - ortoptysta, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej ( Grodzisk Mazowiecki)
 • Piotr Rosa - ortoptysta ( Grodzisk Mazowiecki)
 • Anna Piłacik- ortoptysta, pedagog specjalny, rehabilitant wzroku( Warszawa Ursus)

Co nas wyróżnia?

 • Ćwiczenia prowadzone są wyłączne przez dyplomowanych ortoptystów, którzy cyklicznie podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu terapii widzenia
 • Podczas terapii ortoptycznej wykorzystywana jest autorska metoda Sensomotorycznej terapii widzenia© 
 • Jako pierwsi w Polsce stosujemy stymulacje słuchowe w trakcie terapii ortoptyczne, dzięki czemu mamy tak dobre efekty leczenia zaburzeń widzenia u dzieci  

Cena:

Terapia: 50 zł/ 30 min z programem słuchowym
               100 zł / 60 min z programem słuchowym