Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Sledź nas na:  

O nas

 • Jesteśmy placówką, która podchodzi do spraw Małego Pacjenta bardzo poważnie !
 • Zajmujemy się diagnozą, leczeniem i terapią wzroku u dzieci i niemowląt. Traktujemy wzrok całościowo, jako integralny element  rozwoju dziecka, dlatego staramy się współpracować ze specjalistami zajmującymi się wzrokiem w różnych aspektach (okuliści, ortoptyści, rehabilitanci wzroku, tyflopedagodzy).
 • Swoją pomocą obejmujemy dzieci z zezem, niedowidzeniem, z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, z zaburzeniami funkcji pisania, wymagające wspomagania rozwoju widzenia, słabowidzące oraz z  trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnością.
 • Staramy się dostosować narzędzia diagnostyczne do możliwości dziecka oraz optymalnie dobrać terapię wzrokową aby dzieci mogły w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał i cieszyć się z możliwości uczenia się, odkrywania i poznawania świata.
 • Jako pierwsi w Polsce i nieliczni na świecie stosujemy stymulacje słuchowe w trakcie terapii ortoptycznej, dzięki czemu mamy tak dobre efekty leczenia zaburzeń widzenia u dzieci.
 • Nasz zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach zarówno na terenie kraju jak i za granicą.
 • Wprowadziliśmy na rynek polski  własne produkty terapeutyczne jak i metody pracy z dzieckiem, które oparte zostały na licznych badaniach i własnych doświadczeniach.
 • Prowadzimy szkolenia dla specjalistów oraz rodziców.
Nasi specjaliści
 • Jestem pedagogiem, ortoptystą, terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej
 • Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju
 • Zajmuję się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się, to z myślą o tych dzieciach powstał program diagnostyczno- terapeutyczny Sensomotoryczna terapia widzenia©
 • Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dziećmi zarówno w normie jak i z różnym stopniem niepełnosprawności
 • Doświadczenie ortoptyczne zdobywałam między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium
 • Autorka i inicjatorka programu profilaktycznego "Dobry wzrok to dobry start", dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi
 • Autorka Szkoły Terapii Ręki©
 • Autorka i inicjatorka badań mających na celu ustalenie prawidłowego wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1.5-6 roku życia.
 • Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki SIhand® jak i wzroku sensoRO®,  jak również wielu publikacji, min broszury: Terapia ręki – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki dziecka
 • Swoim doświadczeniem oraz pasją staram się dzielić ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia
 • Obszary zainteresowań naukowo- badawcze: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania, wpływ zaburzeń widzenia na procesy integracji sensorycznej, oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego
 • W Centrum Orticus zajmuję się: diagnozą i terapią ortoptyczną,sensomotoryczną terapią widzenia, doborem programu słuchowego Therapeutic Listening® i Quickshift jak również diagnozą i terapią funkcji pisania 
 • Kierownik Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza. Specjalista chorób oczu.

 • Głównym tematem moich zainteresowań jest diagnostyka i leczenie zeza, niedowidzenia oraz podwójnego widzenia u dzieci i dorosłych. Zajmuję się leczeniem operacyjnym i zachowawczym wszystkich typów zeza, a w szczególności zaburzeniami ruchomości oczu związanymi z urazami twarzoczaszki i oczodołu. Wykonuję operacje zeza porażennego po udarach i zabiegach neurochirurgicznych, a także mechanicznego związanego z chorobą Gravesa-Basedowa. Specjalizuję się również w chirurgicznym leczeniu złożonych form zeza wrodzonego u dzieci.

 • Doświadczenie zdobywałem między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

 • Jestem wiceprzewodniczącym Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Leczenia Zeza Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Strabologicznego.

 • W Centrum Orticus prowadzi: konsultacje okulistyczne, nadzoruje prace ortoptyczne.
 • tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, nauczyciel orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku.
 • Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, rehabilitant wzroku w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Stowarzyszenia „Tęcza” w Warszawie.
 • Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: problemy mózgowego uszkodzenia widzenia i strategie terapii dzieci z CVI; diagnoza funkcji wzrokowych i usprawnianie widzenia w przebiegu wrodzonych schorzeń wzroku; rozwijanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku.
 • W Centrum Orticus zajmuję się: ocena funkcjonalną widzenia u niemowląt, dzieci słabowidzących i niepełnosprawnych
 • Jestem ortopytystą,optykiem, współautorem pomocy do diagnozy i terapii widzenia w tym  rotatora sensorycznego sensoRO® oraz opaski grafomotorycznej® 
 • Współzałożyciel Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju
 • W Centrum Orticus zajmuję się: prowadzeniem terapii ortoptycznej oraz organizacją działu szkoleniowego
 • Jestem ortoptystą, pedagogiem specjalnym, terapeutą widzenia
 • Posiadam doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą oraz dziećmi z różnymi zaburzeniami
 • Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach
 • Pogłębiam również swoją wiedzę w zakresie rehabilitacji wzroku słabowidzących
 • W Centrum Orticus prowadzę:  terapię ortoptyczną uzupełnioną o stymulację słuchową Quickshift oraz Sensomotoryczną terapie widzenia
 • Jestem tyflopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą widzenia
 • Od 2007 roku pracuje w ciągłym kontakcie z osobami niewidomymi i słabowidzącymi- swoje spotkanie z osobami z dysfunkcją wzroku rozpoczęłam od wolontariatu, późniejod 2011 pracowałam jako wychowawca w Internacie, a od 2012 również jako rehabilitant wzroku
 • Mam częsty kontakt z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, zarówno w czasie zajęć, jak też często w ramach czasu wolnego jako przewodnik
 • W trakcie studiów a także w ramach pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie w kontakcie z dzieckiem słabowidzącym- funkcjonalnego diagnozowania jego możliwości wzrokowych, dostosowywania indywidualnego planu terapii dla każdego dziecka, podążania za dzieckiem w jego procesie rozwoju oraz towarzyszeniu mu w trakcie czynności życia codziennego
 • Podczas zajęć z rehabilitacji wzroku staram się nauczyć dziecko korzystania w maksymalnym stopniu z możliwości wzrokowych, jakie posiada, zarówno przy ćwiczeniach stolikowych, jak i podczas patrzenia do dali
 • Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, czyli na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu, czynnościach życia codziennego, nauce i zabawie. W czasie zajęć uczę dziecko patrzeć- czyli otwierać oczy, kierować spojrzenie, wykorzystywać w pełni możliwości wzrokowe, które posiada, a których często nie jest świadome (zarówno dziecko, jak i jego opiekunowie). Zajęcia są indywidualne, dostosowane do możliwości i poziomu funkcjonowania danego dziecka.
- jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą zaburzeń przetwarzania słuchowego metody Neuroflow
- ukończyłam wiele szkoleń dotyczących diagnozy i terapii małego dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju, szczególnie w aspekcie diagnozy i terapii problemów edukacyjnych u dzieci i integracji sensorycznej,
- W Centrum Orticus zajmuję się:  diagnozą zaburzeń w przetwarzaniu słuchowym metodą Neuroflow 
- W Centrum Orticus zajmuję się: rejestracją Pacjentów oraz kontynuacją pracy w zespole

- w Centrum Orticus zajmuje się:  rejestracją pacjentów i koordynowaniem pracy zespołu