Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Sledź nas na:  

Programy słuchowe

Czym są ?

 • Programy słuchowe które stosujemy to: Therapeutic Listening®, Quickshift oraz stymulator słuchowy Forbrain®
 • Therapeutic Listening® i Quickshift  to sesje muzyczne, skomponowane w taki sposób aby mogły stanowić narzędzie w leczeniu trudności związanych z procesami integrowania wrażeń sensorycznych.
 • Jest to forma terapii szczególnie skuteczna w pracy nad poprawą procesów modulacji sensorycznej (nadwrażliwości lub podwrażliwości na bodźce), regulacji, adaptacji, koordynacji, organizacji motorycznej, uwagi i uczenia się.
 • Terapię można stosować w wielu środowiskach (domowym, przedszkolnym, szkolnym itp.).
 • Może być wykorzystana jako samodzielna forma terapii lub jako uzupełnienie terapii wzrokowej, sesnorycznej, terapii ręki  i innych.
 • Ma natychmiastowy wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Do kogo są skierowane ?

  Z programów słuchowych mogą skorzystać dzieci i dorośli u których zauważamy:

 • zaburzenia widzenia
 • mózgowe uszkodzenia widzenia
 • obniżona koncentracja
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami, organizacją zabawy
 • trudność w zmianie aktywności, odchodzenia od rutynowego działania
 • trudności w komunikacji (zarówno werbalne i niewerbalne)
 • trudności w regulacji poziomu pubudzenia ( za niskie lub zbyt wysokie)
 • labilność emocjonalna, wybuchy złości
 • nieprawidłowe reakcje na różne bodźce czuciowe (dźwięki, dotyk, smak, ból)
 • współruchy
 • obniżona zdolność planowania motorycznego ( praksji)
 • trudności z czytaniem i pisaniem

Czy oferowane programy słuchowe są zamiast tradycyjnego treningu słuchowego ?

 • Nie! Programy słuchowe które stosujemy czyli: Therapeutic Listening®, Quickshift oraz stymulator słuchowy Forbrain® jest to forma wspomagająca właściwą terapię, np terapię widzenia czy ortoptyczną. 
 • Taka forma pracy nie zastąpi klastycznej terapii słuchowej, np metodą Tomatisa, ponieważ oddziaływuje w nieco innej płaszczyźnie.
 • Ponadto, tradycyjny trening słuchowy, np wspomnianą metodą Tomatisa nie powinien być łączony z terapią ortoptyczą, ponieważ powoduje zbyt duże obciążenie układu nerwowego.
 • Stosowane u nas programy słuchowe są znacznie łagodniejsze dzięki czemu można je łączyć z innymi terapiami, co więcej właściwie dobrany program wzmacnia i przyśpiesza efekty terapii podstawowej

Co możemy uzyskać i jakie będą efekty?

 • Wyciszenie - często dzieci które trafiają na terapię ortoptyczną są nadreaktywne. Tak silne pobudzenie jest często konsekwencją zaburzeń widzenia. Dziecku w takim stanie pobudzenia układu nerwowego uczestniczenie w terapii wzrokowej, która często jest statyczna i wymaga dużego skupienia jest bardzo trudne. Dlatego określenie profilu sensorycznego dziecka i właściwe dobrany program słuchowy " uziemia" dzieci i optymalizuje poziom pobudzenia.
 • poprawa percepcji wzrokowej
 • poprawa percepcji słuchowej
 • poprawa koncentracji
 • lepsza integracja procesów sensorycznych
 • uzyskanie trwalszych efektów podstawowej terapii

O metodzie Neuroflow i zaburzeniach przetwarzania słuchowego

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, spowodowanych trudnościami w zakresie identyfikacji, dyskryminacji, rozróżniania i przetwarzania informacji akustycznych.

Do kogo skierowana jest oferta?

Diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego powinno się wykonać u tych dzieci, u których obserwowane są objawy takie jak:

 • trudności w rozumieniu mowy w trudnych warunkach akustycznych (szum, gwar),
 • trudności szkolne (w zakresie nauki czytania i pisania),
 • trudności z rozróżnieniem podobnie brzmiących słów,
 • trudności w nabywaniu języka, opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w skupieniu uwagi, szybka męczliwość,
 • nadwrażliwość słuchowa, trudności w lokalizacji dźwięku,

 

 • Na diagnozę CAPD powinny być również skierowane dzieci, których historia medyczna wskazuje przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha i częste choroby górnych dróg oddechowych, szczególnie jeśli obserwowane są u nich trudności z nabywaniem języka, deficyty fonologiczne, zaburzenia mowy. Diagnozę CAPD warto wykonać również u dzieci, u których występują inne zaburzenia – zaburzenia integracji sensorycznej, ADHD, dysleksja, SLI, trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, szczególnie w przypadkach, kiedy prowadzona terapia i rehabilitacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

 • Diagnoza przetwarzania słuchowego trwa do 2h (w zależności od wieku dziecka). Przeprowadzany jest pełny wywiad z rodzicem, potem badane jest dziecko a następnie omawiany jest wynik (rodzic otrzymuje raport z badania).

Kto prowadzi?

 • Agnieszka Rosa- pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej
 • Anna Zielińska- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Neuroflow

Co nas wyróżnia?

 • Jako pierwsi w Polsce i nieliczni na świecie wspomagamy programami słuchowymi i sensorycznymi klastyczną terapię ortoptyczną

 • Dzięki autorskim rozwiązaniom, min metodzie Sensomotorycznej terapii widzenia©, SIhand® nasze działanie jest bardzo skuteczne w przypadku dzieci z trudnościami w uczeniu się, w tym czytaniu i pisaniu

Cena:

Diagnoza i wybór właściwego programu: w ramach diagnozy ortoptycznej, sensorycznej, ręki- bezpłatnie
Program słuchowy dodawany jest do innych zajęć ( ortoptycznych, terapii widzenia, integracji sensorycznej i terapii ręki): bezpłatnie 
Zakup programu do słuchania w domu: 50 zł za program

Diagnoza ortoptyczna+ dobór programu słuchowego: 150 zł/ 30-60 minut 
Terapia ortoptyczna+ program słuchowy+ diagnoza ręki: 300 zł/ 60-90 min

Diagnoza Neuroflow: