Śledź nas na:

dr n.med Agnieszka Rosa

dr n.med Agnieszka Rosa


O mnie

 • Jestem pedagogiem, ortoptystą, terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej.
 • Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju.
 • Zajmuję się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się, to z myślą o tych dzieciach powstał program diagnostyczno- terapeutyczny Sensomotoryczna terapia widzenia©
 • Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dziećmi zarówno w normie jak i z różnym stopniem niepełnosprawności, najważniesjsze doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie.
 • Doświadczenie ortoptyczne zdobywałam między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.
 • Autorka i inicjatorka programu profilaktycznego “Dobry wzrok to dobry start”, dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi.
 • Autorka Szkoły Terapii Ręki©
 • Opracowałam rozwój wzorców grafomotorycznych u dzieci od 3 do 6 roku życia, na tej podstawie została opracowana  metoda diagnostyczno-terapeutyczna wspierająca rozwój funkcji ręki SIhand®.
 • Swoim doświadczeniem oraz pasją staram się dzielić ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia.
 • Obszary zainteresowań naukowo- badawcze: korelacja wzrokowo- posturalna, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ortoptyka kliniczna, wzorce grafomotoryczne.
 • Pełni funkcję redaktora merytorycznego w dziale ortoptyka w czasopiśmie naukowym Okulistyka po dyplomie.
 • Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. K. Krzystkowej
 • Jest członkiem International Pediatric Ophthalmology and Strabismus Councili jej przedstawicielem w Polsce.
 • W Centrum Orticus zajmuję się: diagnozą i terapią ortoptyczną niemowląt, dzieci i dorosłych głównie z problemami z zakresie ortoptyki klinicznej,sensomotoryczną terapią widzenia, doborem programu słuchowego jak również diagnozą i terapią funkcji pisania.