Pielęgnacja niemowlęcia i jej konsekwencje neurorozwojowe

Pielęgnacja niemowlęcia i jej konsekwencje neurorozwojowe

Pielęgnacja niemowlęcia i jej konsekwencje neurorozwojowe

Prowadzący:
Agnieszka Słoniowska- fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, metody PNF, terapeuta integracji sensorycznej, trener Shantala Special Care

Forma:
wykład, warsztat

Czas trwania:
2 dni (18godzin dydaktycznych)

Godziny szkoleń:

piątek 9.00-17.00 , sobota 9.00-14.30

Miejsce szkolenia:
Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 881 210 700 / 537 679 565

Koszt:
390zł

Adresaci szkolenia: 

 •  na szkolenie przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby, które ukończyły szkolenia: Szkołę Terapii Reki©, Zintegrowany trening pisania SIhand® oraz szkolenia z zakresu terapii ręki organizowane przez Orticus w 2015 i 2016 roku
 • pedagodzy, psycholodzy, fizjoterepeuci, logopedzi, rodzice dzieci z trudnościami rozwojowymi

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie konsekwencje w rozwoju dużej motoryki i małej ma właściwa pielęgnacja?
 • jak interpretować informacje z wywiadu z rodzicem w kontekście funkcji ręki?
 • jak stymulować rozwój sensoryczno- motoryczny dziecka czyli kiedy pomagam a kiedy przeszkadzamy dziecku w rozwoju?
 • jak analizować ruch i wzorce ruchowe
 • o neurorozwojowym instruktarzu pielęgnacyjnym oraz konsekwencjach w pracy ręki nieprawidłowej pielęgnacji małego dziecka

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • certyfikat  ukończenia szkolenia: – Pielęgnacja niemowląt w aspekcie terapii ręki w wymiarze 18  godzin dydaktycznych,
 • komplet materiałów teoretycznych

Informacje organizacyjne:

 • podczas zgłoszenia proszę podać datę i miejsce ukończenia szkolenia podstawowego
 • prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę
Pielęgnacja niemowlęcia i jej konsekwencje neurorozwojowe

Osoba prowadząca: Agnieszka Słoniowska

1.  Pielęgnacja neurorozwojowa w pierwszych 4 miesiącach życia- podnoszenie , noszenie, odkładanie dziecka oraz zabawy adekwatne do wieku

Odpowiemy sobie m.in. na następujące pytania:

 • dlaczego noworodek przekłada głowę z boku na bok,dlaczego niektóre niemowlęta od urodzenia trzymają głowę w górze a inne w ogóle nie chcą jej podnieść i co to ma wspólnego z równowagą, wzrokiem i słuchem w przyszłości. Czym różni się dziecko podreaktywne i nadreaktywne, i co to ma wspólnego z napięciem mięśniowym
 • od kiedy dziecko umie samo trzymać głowę i nie powinno się go w tym wyręczać i jaki to ma związek z rozwojem dziecka
 • jak sposób noszenia dziecka wpływa na jego rozwój uwzględniając wpływ reakcji odruchowych (ATOS i TOB)
 • jakpo przez odpowiednie noszeniepomagać dziecku w regulacji emocji, zasypianiu i w podjęciu prawidłowego ssania piersi
 • dlaczego warto przyglądać się rodzicom i włączać ich do pracy z dzieckiem
 • najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji niemowląt do 4 m-ca i ich wpływ najdalszego rozwój kontroli posturalnej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, słuchu oraz integracji odruchów.

Zastanowimy się wspólnie:

 • czy podnoszenie pleckami do podłoża oraz podtrzymywanie głowy  dzieckawspiera je w rozwoju,
 • co się dzieje z dzieckiem kiedy korzysta z leżaczka,poduszki do karmienia,łóżeczka , zabawek wzrokowych, słuchowych, poduszki do karmienia
 •  dlaczego nie powinno się nosić dziecka pionowo
 • jakie konsekwencje w rozwoju dużej motoryki i małej ma właściwa pielęgnacja
 • jak interpretować informacje z wywiadu z rodzicem w kontekście funkcji ręki
 • jak stymulować rozwój sensoryczno- motoryczny dziecka czyli kiedy pomagam a kiedy przeszkadzam dziecku w rozwoju
2.  Pielęgnacja neurorozwojowa od 5 miesiąca życia- – jak, kiedy i dlaczego podnosić , nosić , sadzać, stawiać aby wspierać prawidłowe wzorce

Zastanowimy się również m.in. nad takimi problemami jak:

 • czym jest równowaga i aktywność posturalna?
 • dlaczego umiejętność leżenia na boku jest jedna z kluczowych pozycji dla dalszego rozwoju obręczy barkowej  i małej motoryki?
 • co znaczy gotowość dziecka do siedzenia, i jej konsekwencje dla rozwoju widzenia, małej motoryki i koordynacji wzrokowo- ruchowej?
 • po co dziecko przyjmuje pozycje czworaczą i czy musi czworakować przed rozpoczęciem chodzenia i czy w ogóle musi czworakować?
 • kiedy, po co i jak sadzać dziecko, które jeszcze nie ma gotowości do samodzielnego siadu?
 • co jest korzystniejsze dla rozwoju równowagi i małej motoryki – zmiany pozycji dziecka realizowane we wzorcach pchania czy podciągania ?
 • jak wspierać dziecko do samodzielnego wstawania  i chodzenia?
3. Najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji niemowląt powyżej 5 m-ca życia i ich konsekwencje posturalne, koordynacyjne, wady kończyn i mechanizmy powstawania zaburzeń
 • podnoszenie pod pachy
 • sadzanie nie siadających samodzielnie
 • prowadzanie dzieci za ręce, za jedną rękę
 • noszenie okrakiem na biodrze
 • karmienie papkami w odchylonym krzesełku
 • sadzanie, stawianie dziecka z powodu wieku, który sugerowałby, ze dziecko już powinno to robić

4. Ćwiczenia praktyczne:

 • odczucia związane z tempem, siłą i powierzchnią dotyku w pracy z dzieckiem
 • analiza reakcji równoważnej i wzorców podciągania oraz pchania
 • w pozycji siedzącej na krześle i w staniu na 1 nodze.

5. Podsumowanie – warunki prawidłowego rozwoju:

 • twarde podłoże
 • podnoszenie bokiem do podłoża
 • zawinięta miednica
 • optymalne ramie dźwigni dla głowy
 • umiejętność adekwatnego  przeciwdziałania sile grawitacji – pchanie w podłoże
 • umożliwienie rotacji w tułowiu
 • różnorodność bodźców i środowiska

Agnieszka Słoniowska– fizjoterapeuta, terapeuta metod NDT-Bobath Baby, PNF, Integracji Sensorycznej, nauczyciel/trener masażu Shantala Special Care

 • Jestem absolwentką wydziału rehabilitacji warszawskiej AWF, którą ukończyłam w 2000r uzyskując tytuł magistra.
 • Praca z dziećmi od początku była moja pasją, dlatego rozwijałam dalej swoje zainteresowania na kursach terapii funkcjonalnej PNF oraz PNF w skoliozach. Ukończenie kursów integracji sensorycznej oraz NDT-Bobath i Bobath Baby przyczyniło się do skupienia mojej pasji na niemowlętach. W swojej pracy wykorzystuję również Taping Medyczny (Kinesiotaping) pomocny przy kolkach dziecka i bólach pleców rodzica.
 • Ponieważ na co dzień jestem mamą czwórki urwisów, miałam też sposobność rozwijać swoje zainteresowanie w dziedzinie chustonoszenia oraz masażu niemowlęcego kierowanego do rodziców dzieci zdrowych. Najpierw jako rodzic, potem jako instruktor i od 2009 jako trener Shantala Special Care.
 • Doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi w Domu Małego Dziecka, podczas prywatnej praktyki oraz fakt iż sama jestem mamą sprawiają, że chętnie stawiam czoła  problemom terapeutycznym dzieci i służę wsparciem rodzicom.
 • więcej: www.fizjoterapia.waw.pl

Streszczenie

 • wszelkie materiały trenera podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i są zgłoszone do Urzędu Patentowego- zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik szkolenia może korzystać z materiałów trenera wyłącznie dla potrzeb pracy z dziećmi i/lub pacjentem,
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów trenera dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

 Regulamin Własności  Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie: 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Rosa pod firmą Orticus Agnieszka Rosa (dalej zwanej „Trenerem”).
 1. Uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach lub innej formie działalności szkoleniowej (dalej zwanych „Szkoleniem”) prowadzonej przez Trenera równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika (dalej zwanego „Uczestnikiem”) treści niniejszego Regulaminu.

  Prawo Własności Intelektualnej:

 

 1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 1. Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 1. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.

 Metoda/Narzędzia:

 1. Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: Zintegrowana trening pisania SIhand®,Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz program Szkoły Terapii Ręki©,  (oraz pomoce tj: opaska grafomotoryczna©, rotator sensoryczny sensoRO®, test sprawności ruchów sakkadowych sensoRO®, nazwane dalej łącznie „Pomoce”) opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 1. Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
 • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych  w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem
 • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
 • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem Dozwolone Użycie poniżej.

Dozwolone użycie:

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez Trenera uprawnia Uczestnika do: wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie dla potrzeb samodzielnej pracy z dziećmi i/lub z pacjentem, bez prawa do prowadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej w tym zakresie.
 2. Dozwolone użycie uprawnia do wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie w niezmienionej formie, a także ze wskazaniem autorstwa Trenera o następującej treści: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Agnieszka Rosa”.
 3. Trener lub osoba przez niego wskazana uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu (m.in. prawo żądania udostępnienia do wglądu materiałów lub narzędzi, którymi posługuje się Uczestnik w swojej działalności).

Informacje końcowe:

 

 1. Trener oświadcza, zaś Uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane Uczestnikowi w trakcie Szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.
 1. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie Szkolenia, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

Formularz zgłoszeniowy