Śledź nas na:

Quizzes & Surveys

Quiz

Czy Twoje dziecka ma zaburzenia widzenia?

Czy podczas ciąży i porodu wystąpiły komplikacje?

Czy dziecko urodziło się przed czasem ( poniżej 35 tyg. ciąży) ?

Czy wymagało rehabilitacji po urodzeniu?

Czy zauważyłeś zezowanie jednego oka w pierwszym roku życia?

Czy zauważyłeś " uciekające" oko po pierwszym roku życia?

Czy ktoś w rodzinie zezuje?

Czy Twoje dziecko ma stwierdzoną wadę wzroku ?

Czy nie lubi chodzić w obecnych okularach?

Czy dziecko spędza czas przed mediami ( tablet, telefon komórkowy, telewizor, komputer) więcej niż 1,5 godziny dziennie ?

Czy sprawia wrażenie nadmiernie ostrożnego? Nie lubi się wspinać, wchodzić na różne przeszkody, zeskakiwać, odczuwa strach przed wejściem np. po drabince?

Czy zauważasz trudności w koncentracji?

Czy patrząc ustawia w " dziwny" sposób głowę?

Czy dziecko zgłasza dwojenie, rozmazywanie się tekstu?

Czy mruży oczy patrząc daleko?

Czy zauważasz przymykanie jednego oka?

Czy obserwujesz dużą męczliwość oczu tj.: zaczerwienienie, łzawienie, pocieranie oczu, w szczególności po wysiłku wzrokowym?

Czy Twoje dziecko niechętnie rysuje, pisze?

Czy stara się szybko skończyć zadanie, które wykonuje, przy czym wytwór jest niestaranny?

Czy pomija wyrazy, litery, myli litery, gubi miejsce w wersie podczas czytania ?

Czy ma trudności w czytaniu?

Czy popełnia dużo błędów podczas przepisywania z tablicy, książki?

Czy występuje senność podczas czytania, odrabiania lekcji ?

Czy ma zaburzenia integracji sensorycznej?

Czy sprawia wrażenie nadpobudliwego dziecka ?

Czy często jest labilne emocjonalnie, bez wyraźnego powodu?

Czy ma stwierdzone obniżone napięcie mięśniowe?