Śledź nas na:

Oferta

Oferta

Czym się zajmujemy?

 • Diagnostyką zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych

 

 • Zachowawczym leczeniem zeza 
  • Lecznie zachowawcze zeza polega na: ocenie wady wzroku po cykloplegii, skorygowaniu wady wzroku adekwatnie do typu zeza, pomiarze kąta zeza, ocenie parametrów widzenia obuocznego, ruchomości oczu, konwergencji, akomodacji, ostrości wzroku oraz postawieniu na tej podstawie rozpoznania.
  • Należy pamiętać, że jest ponad 50 typów zeza, które różnią się etiologią, przebiegiem, rokowaniem oraz sposobem leczenia.
  • Ćwiczenia ortoptyczne nie są obecnie uważane jako skuteczna forma leczenia zeza u dzieci. Co więcej, nie w każdym rodzaju zeza ćwiczenia ortoptyczne są bezpieczne i można je wykonywać. Należy pamiętać, że zdecydowana większość typów zeza wymaga leczenia operacyjnego. Warto podkreślić, że przed oraz po leczeniu operacyjnym nie stosuje się rutynowo ćwiczeń ortoptycznych, jest to zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. K. Krzystkowej.
 • Przygotowaniem do leczenia operacyjnego zeza dzieci i dorosłych
  • Przygotowanie odbywa się po kwalifikacji do zabiegu przez lekarza okulistę (dr hab.n.med. Piotr Loba, dr n.med. Justynę Simiera) lub ortoptystów.
  • Przygotowanie polega na pogłębieniu diagnostyki starbologicznej (zezowej) na podstawie której ustala się dokładny zakres zabiegu operacyjnego.
  • Ustalane są również z pacjentem/ opiekunem pacjenta szczegóły dotyczące samej operacji
 • Operacyjne leczenie zeza u dzieci i dorosłych 
  • Operacje wykonywane są przez dr hab.n.med. Piotr Loba w Warszawie w Klinice Laser oraz w Łodzi,  zabiegi operacyjne wykonuje również dr.n.med. Justyna Simiera. Współpracujemy również z innymi lekarzami, którzy wykonują operację zeza w ramach funduszu oraz prywatnie.
 • Diagnostyką funkcjonalną dzieci słabowidzących i niepełnosprawnych
  • Diagnostykę przeprowadza dr n.med. Agnieszka Rosa
 • Rehabilitacją wzroku dzieci słabowidzących i niepełnosprawnych
  • Rehabilitacja wzroku prowadzona jest przez doświadczonego rehabilitanta wzroku, tyflopedagoga po wcześniejszej konsultacji mającej na celu określenie mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu wzrokowym dziecka oraz wyznaczeniu celów terapeutycznych.
  • W toku terapii ściśle współpracujemy z rodzicami dziecka, uczymy jak pracować z dzieckiem w domu
  • Zważywszy na specyfikę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym terapia odbywa się cyklicznie w gabinecie lub w ramach konsultacji w trakcie których rodzice uczeni zasad prawidłowej stymulacji widzenia, samą terapię prowadzą w domu.
  • Decyzję o formie współpracy podejmujemy wspólnie z rodzicami podczas konsultacji biorąc pod uwagę stopnień niepełnosprawności dziecka, miejsce zamieszkania, stopień intensywności obecnych oddziaływań terapeutycznych dziecka.
 • Diagnostyką i terapią zaburzeń czytania u dzieci
  • Diagnozujemy trudności w czytaniu oraz prowadzimy terapię czytania wykorzystując ćwiczenia ortoptyczne, Sensomotoryczną terapię widzenia oraz programy słuchowe wg autorskiego programu. Dla każdego dziecka jest układany indywidualny plan terapii.

 

 • Terapia MAES u niemowląt i małych dzieci

 

 • Szkoleniami dla specjalistów 
  • prowadzimy szkolenia z zakresu naszych autorskich metod: Sensomotorycznej terapii widzenia,  Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, oraz specjalistycznych szkoleń dla ortoptystów i okulistów.