Śledź nas na:

Oferta

Oferta

Czym się zajmujemy?

 • Diagnostyką zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych

 

 • Zachowawczym leczeniem zeza 
  • Polegającym na właściwym doborze korekcji okularowej, a następnie w zależności od rodzaju zeza są zalecane ćwiczenia ortoptyczne. Uwaga! nie w każdym rodzaju zeza ćwiczenia ortoptyczne są bezpieczne i można je wykonywać.
  • W takich sytuacjach o ile są wskazania dziecko kwalifikowane jest do Sensomotorycznej terapii widzenia, która jest znacznie bardziej funkcjonalna i którą można bezpiecznie stosować nawet u dzieci z zezami złożonymi lub z widzeniem jednoocznym.

 

 • Przygotowaniem do leczenia operacyjnego zeza dzieci i dorosłych
  • Przygotowanie odbywa się po kwalifikacji do zabiegu przez lekarza okulistę ( dr hab.n.med. Piotr Loba)
  • Przygotowanie polega na pogłębieniu diagnostyki starbologicznej ( zezowej) na podstawie której ustala się dokładny zakres zabiegu operacyjnego
  • Ustalane są również z pacjentem/ opiekunem pacjenta szczegóły dotyczące samej operacji

 

 • Operacyjne leczenie zeza u dzieci i dorosłych 
  • Operacje wykonywane są przez dr hab.n.med. Piotr Loba w Warszawie oraz Łodzi

 

 • Diagnostyką funkcjonalną dzieci słabowidzących i niepełnosprawnych
  • Diagnostykę przeprowadza dr Małgorzatą Walkiewicz- Krutak lub/i Agnieszka Rosa oraz Anna Głuchowska

 

 • Rehabilitacją wzroku dzieci słabowidzących i niepełnosprawnych
  • Rehabilitacja wzroku prowadzona jest przez doświadczonego rehabilitanta wzroku, tyflopedagoga po wcześniejszej konsultacji mającej na celu określenie mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu wzrokowym dziecka oraz wyznaczeniu celów terapeutycznych.
  • W toku terapii ściśle współpracujemy z rodzicami dziecka, uczymy jak pracować z dzieckiem w domu
  • Zważywszy na specyfikę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym terapia odbywa się cyklicznie w gabinecie lub w ramach konsultacji w trakcie których rodzice uczeni zasad prawidłowej stymulacji widzenia, samą terapię prowadzą w domu.
  • Decyzję o formie współpracy podejmujemy wspólnie z rodzicami podczas konsultacji biorąc pod uwagę stopnień niepełnosprawności dziecka, miejsce zamieszkania, stopień intensywności obecnych oddziaływań terapeutycznych dziecka.

 

 • Diagnostyką i terapią zaburzeń czytania u dzieci
  • Diagnozujemy trudności w czytaniu oraz prowadzimy terapię czytania wykorzystując ćwiczenia ortoptyczne, Sensomotoryczną terapię widzenia oraz programy słuchowe wg autorskiego programu. Dla każdego dziecka jest układany indywidualny plan terapii.

 

 

 • Rehabilitacją ruchową dzieci i niemowląt

 

 • Szkoleniami dla specjalistów 
  • prowadzimy szkolenia z zakresu naszych autorskich metod: Sensomotorycznej terapii widzenia,  Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, Szkoły Terapii Ręki i inne.