Śledź nas na:

Leczenie zeza i niedowidzenia

Leczenie zeza i niedowidzenia

Leczenie zeza i niedowidzenia

Czym jest?

Leczenie ortoptyczne to przede wszystkim dobra diagnoza! To nie tylko terapia i ćwiczenia, bowiem nawet te wykonywane z największą starannością zarówno przez pacjenta w domu czy w gabinecie ortoptycznym bez prawidłowego rozpoznania mogą być bezowocne, a nawet szkodliwe!

Indywidualnie dobranymi ćwiczeniami usprawniamy widzenie obuoczne oraz poszczególne funkcje wzrokowe, tj.: akomodację, konwergencję, wydłużając czas fiksacji oraz poprawiając ogólne funkcjonowanie wzrokowe dziecka.
Sposób oraz zakres prowadzonej terapii ustalany jest podczas wizyty diagnostycznej.

 • Nie zawsze stosujemy klasyczne podejście do ortoptyki, uzupełniamy ją naszymi doświadczeniami z zakresu wiedzy neurofizjologicznej, senso-motorycznej, pedagogicznej, logopedycznej.
 • Takie podejście pozwala nam spojrzeć na dziecko znacznie szerzej, umiejscowić działania ortoptyczne w całościowym rozwoju dziecka, lepiej rozumieć nasze oddziaływania oraz wpływać na określone umiejętności.
 • Takie spojrzenie pozwala na podejście funkcjonalne, którego jesteśmy zwolennikami. Co to oznacza w praktyce?
  • Otóż: trafiają do nas dzieci z konkretnymi trudnościami, np. problemy w czytaniu, pisaniu, z nadpobudliwością, trudnościami w skupieniu uwagi, zezem, niedowidzeniem, te trudności wynikają z czegoś, np zez może wynikać z nieskorygowanej wady wzroku, a po usunięciu przyczyny zez się zmniejsza lub znika całkowicie. Wtedy sytuacja jest w miarę prosta.
  • Natomiast zdarzają się często sytuacje że zaburzenia wzrokowe, np akomodacji obok typowych objawów: np bóle głowy, oczu, niechęć do pracy w bliży, rozregulowują pracę innych systemów sensorycznych, np układu przedsionkowego, przez co powodują występowanie objawów nietypowych: nadpobudliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z uwagą słuchową, problemy w emocjach. W takich sytuacjach usunięcie głównej przyczyny- tzn zaburzeń akomodacji nie wystarczy, tzn. objawy typowe się zmniejszą ale nie zawsze wpłynie to na funkcjonowanie dziecka ( objawy nietypowe)
  • W takich sytuacjach ważne jest zastosowanie funkcjonalnego, holistycznego podejścia do terapii.
  • Nie jest to działanie proste i szybkie. Polegające na wyregulowaniu układów sensorycznych i zbudowaniu właściwej funkcji, np wpłynięcie na mniejsze pobudzenie dziecka, poprawę w koncentracji, itp.
  • Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z terapeutami pod opieką których są Państwa dzieci.
  • Dzieci z zezem czy niedowidzeniem często mają problemy w przestrzeni ( osłabione lub brak widzenia przestrzennego), co generuje kłopoty z koordynacją wzrokowo- ruchową, reakcjami równoważnymi. Dlatego podczas zajęć ortoptycznych dzieci ćwiczą te umiejętności jednocześnie integrując je z umiejętnościami wzrokowymi.
 • Podczas zajęć ortoptycznych stosujemy programy słuchowe, metodę Sensomotorycznej terapii widzenia, elementy rehabilitacji wzroku oraz oddziaływania pedagogiczne.

Pamiętaj, że jak w każdej terapii, są wskazania i przeciwskazania do jej wykonywania !

 

wskazania i przeciwskazania do cwiczen ortoptycznych

Leczenie niedowidzenia

 • W leczeniu niedowidzenia, podobnie jak w leczeniu zeza, najważniejsze jest określenie przyczyny pogorszonej ostrości wzroku. W tym celu wykonuje się szereg badań a w razie wątpliwości dodatkowe konsultacje, np. neurologiczne.
 • W leczeniu, po właściwym określeniu przyczyny oraz wady wzroku (zawsze po cykloplegii), zastosowaniu korekcji okularowej,  stosuje się różnego rodzaju obturatory (zasłoneki na oko) lepiej widzące. Proces leczenia można wspomóc dodatkowymi ćwiczeniami w gabinecie lub domu. Nie jest to jednak konieczne. Przy dobrze określonej przyczynie niedowidzenia i wdrożenia właściwego leczenia, poziom ostrości wzroku poprawia się głównie pod wpływem noszonej zasłonki.
 • Podczas leczenia niedowidzenia konieczna jest stała kontrola prowadzącego ortoptysty i okulisty oraz częsty sprawdzanie ostrości wzroku ( średnio co 6-8 tygodni)
 • Odchodzimy od klasycznego podejścia leczenia niedowidzenia, obserwując zmiany zachodzące na świecie, dlatego też nie stosujemy już terapii klasycznej terapii pleoptycznej z naświetlaniem siatkówki, czy wywoływaniem powidoków, tzw. metoda Cuppersa. Od 30 lat jest ona nie stosowana na świecie, nie uwzględniają ją również  światowe wytyczne okulistyczne i ortoptyczne.
 • Wykorzystujemy funkcjonalne podejście do leczenia niedowidzenia.

leczenie_niedowidzenia

Do kogo jest skierowana?

 • Leczymy dzieci w każdym wieku oraz dorosłych.

Jakie dysfunkcje leczymy?

 • chorobę zezową ( zezy jawne) Pamiętaj! Większość zezów jawnych nie można wyleczyć ćwiczeniami.
 • zezy ukryte ( heteroforia)
 • niedowidzenie
 • osłabione bądź nie w pełni rozwinięte widzenie obuoczne
 • zaburzenia akomodacji
 • niedomogi konwergencji
 • zaburzenia koncentracji

Kto prowadzi?

 • dr n.med. Agnieszka Rosa -ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej
 • inż. Piotr Rosa – ortoptysta, optyk
 • dr hab.n.med. Piotr Loba– okulista

Co nas wyróżnia?

 • Ćwiczenia prowadzone są wyłączne przez dyplomowanych ortoptystów, którzy cyklicznie podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu terapii widzenia
 • Podczas terapii ortoptycznej wykorzystywana jest autorska metoda Sensomotorycznej terapii widzenia©
 • Jako pierwsi w Polsce stosujemy stymulacje słuchowe w trakcie terapii ortoptyczne, dzięki czemu mamy tak dobre efekty leczenia zaburzeń widzenia u dzieci