Śledź nas na:

Lista objawów zaburzeń widzenia

Lista objawów zaburzeń widzenia

Lista objawów zaburzeń widzenia

Objawy bardzo niepokojące:

 • ból, swędzenie oczu również po wysiłku wzrokowym
 • częste, nawracające zapalenie spojówek bez wyraźnej przyczyny
 • podwójne widzenie
 • ” uciekanie ” jednego oka
 • łzawienie
 • częste mrużenie oczu
 • duża męczliwość oczu
 • przymykanie jednego oka ( w pracy w bliży/ dali)
 • rozmazywanie obrazu
 • pocieranie oczu
 • nadwrażliwość na światło
 • zawroty głowy po wysiłku wzrokowym
 • ustawianie głowy w nienaturalny sposób podczas patrzenia blisko/ daleko
 • problemy w koncentracji

wazne-karteczka1

Jeżeli zauważasz powyższe objawy u swojego dziecko niezwłocznie zgłoś się do specjalisty: okulisty i ortoptysty

Przejawiające się w funkcjonowaniu poznawczym:

 • mylenie kolejności np. podczas liczenia, szeregowania
 • trudności w śledzeniu tekstu podczas pisania, czytania
 • zmienianie odległości  trzymanego tekstu podczas czytania
 • podczas czytania tekst zamazuje się, dwoi, litery „ przeskakują”, postrzeganie różnych odcieni czerni druku, który w rzeczywistości ma jednolitą barwę
 • pomijania wyrazów,  liter, mylenie liter, gubienie miejsca w wersie podczas czytania, co w znacznym stopniu przekłada się na płynność i tempo czytania oraz rozumienie tekstu
 • częste wracanie wzrokiem do przeczytanego przed chwilą fragmentu/ słowa
 • wodzeniem nosem po książce lub zeszycie w trakcie czytania i pisania
 • przechylaniem głowy lub całego ciała w jedną stronę lub /i przekręcanie kartki , książki podczas rysowania, czytania i pisania
 • trudności z zapamiętaniem przeczytanego tekstu
 • pisanie liter, cyfr lub innych znaków graficznych z lustrzanym odbiciem
 • obniżona pamięć wzrokowa
 • popełnianie błędów podczas przepisywania z tablicy, książki
 • senność podczas czytania
 • mylenie prawej i lewej strony
 • trudności w rozpoznawaniu kształtów
 • trudności z wyodrębnieniem elementów z tła
 • obniżona percepcja wzrokowa, trudności w odwzorowaniu prostych figur

wazne-karteczka2             

Zobacz jak widzi dziecko z zaburzeniami widzenia

Przejawiające się w funkcjonowaniu motorycznym :

 • zaburzona  koordynacja wzrokowo – ruchowa tj.: łapanie piłki, rzucanie do celu
 • występowanie opóźnionej reakcji na bodźce
 • trudności w opanowaniu nowych czynności motorycznych tj.: jazda na rowerze, hulajnodze, wspinanie się na drabinki
 • częste potykanie się i nieumyślne wpadanie na różne sprzęty
 • opóźniony rozwój motoryczny
 • trudności  w samoobsłudze tj.: zapinanie guzików, zamków błyskawicznych, sznurowanie obuwia
 • słaba precyzja  rąk, trudności  z czynnościami manualnymi
 • unikanie gier i zabaw ruchowych
 • niechęć do prac stolikowych
 • pogarszająca się czytelność pisma
 • obniżony poziom rysunku i innych prac plastycznych

znak-zapytania2     

 Sprawdź czy Twoje dziecko ma zaburzenia widzenia- wypełnij Quiz