Śledź nas na:

SIhand® Zintegrowany trening pisania

SIhand® Zintegrowany trening pisania

SIhand®Zintegrowany trening pisania

Czym jest?

 • To autorska metoda diagnostyczno- terapeutyczna zaburzeń funkcji ręki, w tym funkcji pisania.
 • Autorką metody jest dr n.med Agnieszka Rosa.
 • Bazuje na wieloletnich doświadczeniach i badaniach naukowych prowadzonych z udziałem dzieci od 1 do 6 roku życia w celu ustalenia dokładnego wzorca grafomotorycznego, obejmującego rozwój dużej i małej motoryki oraz umiejętności chwytnej ręki, w tym chwytu pisarskiego.

rulon-trening-pisania-to-nie-tylko-slimaki
Program SIhand® zakłada:

 • Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnego z neurofizjologicznymi prawami rozwoju
 • Rozwijanie prawidłowych wzorców ruchu z zakresu dużej oraz małej motoryki
 • Rozwijanie prawidłowego wzorca ruchu czynności grafomotorycznych
 • Analizę rozwoju senso- motorycznego
 • Analizę funkcji pisania oraz posługiwania się innymi narzędziami
 • Terapię ręki
 • Trening funkcji pisania
 • Korekcję nieprawidłowego chwytu pisarskiego

Do kogo jest skierowana?

Program SIhand ® skierowany jest do dzieci z:

 • nieprawidłowym chwytem pisarskim
 • zaburzoną funkcją pisania ( funkcja pisania dotyka znacznie szerszego obszaru aniżeli samego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego. Dotyczy oceny stabilizacji centralnej, napięcia mięśniowego, stabilizacji obręczy barkowej, utrzymania właściwej pozycji siedzącej oraz aktywnej pracy ręką)
 • trudnościami z opanowaniem umiejętności posługiwania się innymi narzędziami, np. nożyczki
 • trudnościami w opanowaniu umiejętności samoobsługowych

Kto prowadzi?

 • dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody Zintegrowany trening pisania SIhand.

Co nas wyróżnia?

 • Zintegrowany trening pisania SIhand® bazuje na badaniach naukowych, dzięki którym powstały wzorce umiejętności grafomotorycznych przez co zarówno ocena jak i terapia odchyleń jest znacznie efektywniejsza
 • Terapia prowadzona jest wyłącznie przez specjalistów, którzy na co dzień zajmują się trudnościami w pracy ręki
 • Dziecko często prowadzone jest przez dwóch specjalistów: pedagoga i fizjoterapeutę w celu wielopłaszczyznowego podejścia do terapii ręki
 • Podczas diagnozy funkcji ręki oceniane są podstawowe parametry wzrokowe, ponieważ jak wynika z naszych badań,  duża część trudności z pisaniem spowodowana jest zaburzeniami widzenia
 • W trakcie terapii SIhand® wykorzystywany jest autorski program oraz pomoce, min.: opaska grafomotoryczna, która pomaga w uzyskaniu prawidłowej funkcji pisania