Śledź nas na:

Programy słuchowe

Programy słuchowe

Programy słuchowe

Czym są ?

 • Programy słuchowe które stosujemy to: Therapeutic Listening®, Quickshift oraz stymulator słuchowy Forbrain®
 • Therapeutic Listening® i Quickshift  to sesje muzyczne, skomponowane w taki sposób aby mogły stanowić narzędzie w leczeniu trudności związanych z procesami integrowania wrażeń sensorycznych.
 • Jest to forma terapii szczególnie skuteczna w pracy nad poprawą procesów modulacji sensorycznej (nadwrażliwości lub podwrażliwości na bodźce), regulacji, adaptacji, koordynacji, organizacji motorycznej, uwagi i uczenia się.
 • Terapię można stosować w wielu środowiskach (domowym, przedszkolnym, szkolnym itp.).
 • Może być wykorzystana jako samodzielna forma terapii lub jako uzupełnienie terapii wzrokowej, sesnorycznej, terapii ręki  i innych.
 • Ma natychmiastowy wpływ na funkcjonowanie dziecka.

rulon-dobry-wzrok-i-sluch-gwarantuje

Do kogo są skierowane ?

Z programów słuchowych mogą skorzystać dzieci i dorośli u których zauważamy:

 • zaburzenia widzenia
 • mózgowe uszkodzenia widzenia
 • obniżona koncentracja
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami, organizacją zabawy
 • trudność w zmianie aktywności, odchodzenia od rutynowego działania
 • trudności w komunikacji (zarówno werbalne i niewerbalne)
 • trudności w regulacji poziomu pubudzenia ( za niskie lub zbyt wysokie)
 • labilność emocjonalna, wybuchy złości
 • nieprawidłowe reakcje na różne bodźce czuciowe (dźwięki, dotyk, smak, ból)
 • współruchy
 • obniżona zdolność planowania motorycznego ( praksji)
 • trudności z czytaniem i pisaniem

Czy oferowane programy słuchowe są zamiast tradycyjnego treningu słuchowego ?

 • Nie! Programy słuchowe które stosujemy czyli: Therapeutic Listening®, Quickshift oraz stymulator słuchowy Forbrain® jest to forma wspomagająca właściwą terapię, np terapię widzenia czy ortoptyczną.
 • Taka forma pracy nie zastąpi klastycznej terapii słuchowej, np metodą Tomatisa, ponieważ oddziaływuje w nieco innej płaszczyźnie.
 • Ponadto, tradycyjny trening słuchowy, np wspomnianą metodą Tomatisa nie powinien być łączony z terapią ortoptyczą, ponieważ powoduje zbyt duże obciążenie układu nerwowego.
 • Stosowane u nas programy słuchowe są znacznie łagodniejsze dzięki czemu można je łączyć z innymi terapiami, co więcej właściwie dobrany program wzmacnia i przyśpiesza efekty terapii podstawowej

Co możemy uzyskać i jakie będą efekty?

 • wyciszenie – często dzieci które trafiają na terapię ortoptyczną są nadreaktywne. Tak silne pobudzenie jest często konsekwencją zaburzeń widzenia. Dziecku w takim stanie pobudzenia układu nerwowego
 • uczestniczenie w terapii wzrokowej, która często jest statyczna i wymaga dużego skupienia jest bardzo trudne. Dlatego określenie profilu sensorycznego dziecka i właściwe dobrany program słuchowy ” uziemia” dzieci i optymalizuje poziom pobudzenia.
 • poprawa percepcji wzrokowej
 • poprawa percepcji słuchowej
 • poprawa koncentracji
 • lepsza integracja procesów sensorycznych
 • uzyskanie trwalszych efektów podstawowej terapii

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, spowodowanych trudnościami w zakresie identyfikacji, dyskryminacji, rozróżniania i przetwarzania informacji akustycznych.

Do kogo skierowana jest oferta?

Diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego powinno się wykonać u tych dzieci, u których obserwowane są objawy takie jak:

 • trudności w rozumieniu mowy w trudnych warunkach akustycznych (szum, gwar),
 • trudności szkolne (w zakresie nauki czytania i pisania),
 • trudności z rozróżnieniem podobnie brzmiących słów,
 • trudności w nabywaniu języka, opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w skupieniu uwagi, szybka męczliwość,
 • nadwrażliwość słuchowa, trudności w lokalizacji dźwięku,
 • dzieci, których historia medyczna wskazuje przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha i częste choroby górnych dróg oddechowych, szczególnie jeśli obserwowane są u nich trudności z nabywaniem języka, deficyty fonologiczne, zaburzenia mowy

Ważne aby dobrać właściwy program i trening słuchowy do trudności dziecka. Dlatego współpracujemy z wieloma specjalistami, którzy oferują i pracują  różnymi metodami.

Kto prowadzi?

 • dr n.med. Agnieszka Rosa– pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Co nas wyróżnia?

38053728 - small girl listening to music on her big headphones

 • Jako pierwsi w Polsce i nieliczni na świecie wspomagamy programami słuchowymi i sensorycznymi klastyczną terapię ortoptyczną
 • Dzięki autorskim rozwiązaniom, min metodzie Sensomotorycznej terapii widzenia©, SIhand® nasze działanie jest bardzo skuteczne w przypadku dzieci z trudnościami w uczeniu się, w tym czytaniu i pisaniu