Śledź nas na:

SIhand® Zintegrowany trening pisania

SIhand® Zintegrowany trening pisania

SIhand® Zintegrowany trening pisania

Prowadzący:
Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Forma:
wykład, warsztat, analiza materiału filmowego

Czas trwania:
4 dni (40 godzin)

Daty szkoleń:
część I:
część II:

Godziny szkoleń:

część I
Piątek 9.00-17.00
Sobota 9.00-17.00

część II
Piątek 9.00-17.00
Sobota 9.00-17.00

superwizja
9.00-17.00

Miejsce szkolenia:
Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 881 210 700

Koszt:
cz. I 850zł + cz. II 850 zł + 390 zł superwizja, całkowity koszt szkolenia: 1700 zł + 390 zł superwizja

Adresaci kursu:

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele, terapeuci zajęciowi, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci


Szkolenie składa się z 2 części:

1. Obejmująca zagadnienia związane z oceną: rozwoju sensoryczno- motorczną, sprawności, jak również prezentująca ćwiczenia usprawniające ciało i rękę
2. 
Diagnozą i terapią ręki, korekcją nieprawidłowego chwytu pisarskiego w ramach metody SIhand®

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu terapii ręki i wspomagania funkcji pisania.
 • Program  Zintegrowany trening pisania SIhand® bazuje na szkoleniu Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania ale wzbogacony jest wiedzą uzyskaną w ramach  badań naukowych, na podstawie których  obserwowano wzorce grafomotoryczne u dzieci. Dzięki temu diagnoza i terapia SIhand® jest niezwykle skuteczna w pracy nad umiejętnościami grafomotorycznymi, korekcją chwytu pisarskiego oraz uzyskaniem prawidłowego wzorca motorycznego podczas aktywności stolikowej. Pozwala na lepszą pracę całego ciała i ręki.
 • Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również w jaki sposób korygować nieprawidłowy chwyt pisarski pracując z ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka. Często samo stosowanie nakładek ułatwiających utrzymanie prawidłowego chwytu czy ćwiczenia manualne, grafomotoryczne nie przynoszą pożądanego efektu. Wtedy należy przyjrzeć się problemowi bliżej, poszukać czynników zaburzających pracę samej ręki, aby w konsekwencji znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego dziecko ma nieprawidłowy chwyt?
W odpowiedzi pomoże program: Zintegrowany trening pisania SIhand®, który zakłada:
 • Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnego z neurofizjologicznymi prawami rozwoju
 • Rozwijanie prawidłowych wzorców ruchu z zakresu dużej oraz małej motoryki( min.:uzyskaniem właściwej stabilizacji centralnej, reakcji równoważnych, umiejętności przenoszenia ciężaru ciała i funkcji podporowej)
 • Rozwijanie prawidłowego wzorca ruchu czynności grafomotorycznych
 • Analizę rozwoju senso- motorycznego
 • Analizę funkcji pisania
 • Terapię ręki
 • Trening  funkcji pisania
 • Korekcję nieprawidłowego chwytu pisarskiego

Każdy z uczestników otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia 60 godzinnego  szkolenia Zintegrowany trening pisania SIhand®

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody SIhand®, pełne uprawnienia pracy metodą daje udział w superwizji

 • otrzyma broszuręTerapia ręki- zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki dziecka
 • Opaskę grafomotoryczną©
 • komplet materiałów teoretycznych

Uwaga: po ukończonym szkoleniu Zintegrowany trening pisania SIhand®, jak również osoby które ukończyły w 2015 roku szkolenie Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania będą mogły uczestniczyć w superwizji, która odbędzie się 4 listopada 2016. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie nagrania dokumentującego swoją pracę z dzieckiem ( terapia ręki, korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego )

Założenia superwizji: 

 • Superwizja zakłada przygotowanie materiału filmowego dokumentującego własną pracę metodą SIhand®
 • Superwizja to 10 godzin dydaktycznych intensywnej pracy podczas której omawiany jest materiał filmowy. Każdy uczestnik odbywa superwizję w wymiarze 10h. Omawianie nagrań odbywa się przy całej grupie superwizyjnej.
 • Do superwizji  można przystąpić po ukończeniu szkolenia Zintegrowany trening pisania SIhand®.
 • Uczestnicy po ukończeniu tego superwizji otrzymują certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą SIhand®
 • Uwaga: program szkolenia zakłada uczestnictwo w superwizji, natomiast nie jest ona obowiązkowa. Podnosi własną wiedzę i umiejętności, pozwala na uzyskanie pytań, które zazwyczaj pojawiają się już po ukończonym szkoleniu w trakcie pracy z dzieckiem.
 • Liczba miejsc na superwizje ograniczona, dlatego należy podjąć decyzję podczas zapisu na szkolenie.
 • Superwizje będą organizowane dwa razy w roku. W superwizji można uczestniczyć wielokrotnie. W przypadku większej ilości chętnych na superwizję niż zakładanych miejsc- zostanie ustalony dodatkowy termin superwizji.

Informacja dla osób, które kończyły wcześniejsze szkolenie: Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania, a które nie poznały programu diagnostycznego SIhand®:

 • Podczas superwizji zostanie omówiony również Arkusz Zintegrowanego treningu pisania SIhand®- wyjaśnione różnice w odniesieniu do wcześniejszego narzędzia diagnostycznego oraz sam program SIhand®
 • W przypadku dużej ilości chętnych zostanie uruchomiony oddzielny nabór

Godziny superwizji: 9-17.00; cena: 390 zł

W celu zgłoszenia proszę o wypełnienie poniższego formularza z dopiskiem superwizja SIhand

Informacje organizacyjne:

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę

Część I                               Diagnoza i terapia ręki

 • Terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia
 • Zanim dziecko zacznie pisać…
 • Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki
 • Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych
 • Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 • Sterowanie ruchem – mózgowe mechanizmy kontroli ruchu
 • Mózgowa organizacja pisania
 • Anatomia i fizjologia ręki
 • Kontrola posturalna a funkcje ręki w tym sprawności grafomotorycznej
 • Kontrola posturalna a funkcje dystalne
 • Warsztat: prezentacja ćwiczeń normalizujących napięcie mięśniowe oraz wzmacniające mięśnie posturalne
 • Uczenie się czynności motorycznych
 • Praksja a sprawność ręki
 • Równowaga, aktywne siedzenie a terapia ręki
 • Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki
 • Wpływ Integracji Sensorycznej  na rozwój małej motoryki
 • Propriocepcja, somatognozja a  praca rąk
 • Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi- analiza umiejętności samoobsługowych w kontekście motorycznym
 •  Warsztat: Bajki- pomagajki© czyli zabawy rozwijające umiejętności samoobsługowe
 • Zapoznanie z autorskim narzędziem diagnostycznym w ramach programu: Zintegrowany trening pisania SIhand®

Część II    Analiza wzorców grafomotorycznych i korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego©

 • Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka
 • Chwyt pisarski a chwyt fizjologiczny
 • Analiza postawy ciała, ruchu rąk podczas pisania u dzieci prawo i leworęcznych oraz innych czynności manualnych
 • Analiza wzorców grafomotorycznych u dzieci u osób dorosłych
 • Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych
 • Przyczyny nieprawidłowego chwytu pisarskiego- analiza materiału filmowego
 • Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji
 • Warsztat: zastosowanie Opaski grafomotorycznej©  w terapii ręki oraz podczas nauki pisania
 • Korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego© 
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem leworęcznym
 • Wpływ zaburzeń funkcji wzrokowych na rozwój umiejętności motorycznych i grafomotorycznych
 • Diagnoza podstawowych funkcji wzrokowych w ramach narzędzia diagnostycznego: Zintegrowany trening pisania SIhand®
 • Warsztat: Grafosensoryka© czyli od ruchu przez rysunek do pisania
 • Zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć terapii ręki
 • Omówienie przebiegu oceny i terapii funkcji ręki
 • Konstruowanie planu terapii ręki, pisanie opinii
 • Podsumowanie zebranych informacji

Kolejne planowane szkolenie: maj/ czerwiec 2017

Agnieszka Rosa

 • Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej, ortoptystką
 • Zajmuję się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się, to z myślą o tych dzieciach powstała metoda diagnostyczno- terapeutyczny Sensomotoryczna terapia widzenia©
 • Ponadto od wielu lat zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń pisania oraz usprawnianiem ręki u dzieci. Jestem autorem metody SIhand®
 • Autorka i inicjatorka badań mających na celu ustalenie prawidłowego wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1.5-6 roku życia.
 • Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki SIhand® jak i wzroku sensoRO®
 • Obszary zainteresowań naukowo- badawcze: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego

Streszczenie

 • wszelkie materiały trenera podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i są zgłoszone do Urzędu Patentowego- zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik szkolenia może korzystać z materiałów trenera wyłącznie dla potrzeb pracy z dziećmi i/lub pacjentem,
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów trenera dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

 Regulamin Własności  Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie: 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Panią Agnieszkę Rosa pod firmą Orticus Agnieszka Rosa (dalej zwanej „Trenerem”).
 1. Uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach lub innej formie działalności szkoleniowej (dalej zwanych „Szkoleniem”) prowadzonej przez Trenera równoznaczne jest z akceptacją przez uczestnika (dalej zwanego „Uczestnikiem”) treści niniejszego Regulaminu.

  Prawo Własności Intelektualnej:

 

 1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 1. Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 1. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.

 Metoda/Narzędzia:

 1. Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: Zintegrowana trening pisania SIhand®,Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz program Szkoły Terapii Ręki©,  (oraz pomoce tj: opaska grafomotoryczna©, rotator sensoryczny sensoRO®, test sprawności ruchów sakkadowych sensoRO®, nazwane dalej łącznie „Pomoce”) opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 1. Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
 • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych  w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem
 • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
 • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem Dozwolone Użycie poniżej.

Dozwolone użycie:

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym przez Trenera uprawnia Uczestnika do: wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie dla potrzeb samodzielnej pracy z dziećmi i/lub z pacjentem, bez prawa do prowadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej w tym zakresie.
 2. Dozwolone użycie uprawnia do wykorzystania Materiałów, Narzędzi i Pomocy wyłącznie w niezmienionej formie, a także ze wskazaniem autorstwa Trenera o następującej treści: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Agnieszka Rosa”.
 3. Trener lub osoba przez niego wskazana uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu (m.in. prawo żądania udostępnienia do wglądu materiałów lub narzędzi, którymi posługuje się Uczestnik w swojej działalności).

Informacje końcowe:

 

 1. Trener oświadcza, zaś Uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane Uczestnikowi w trakcie Szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.
 1. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie Szkolenia, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

Formularz zgłoszeniowy