Śledź nas na:

Diagnoza ortoptyczna

Diagnoza ortoptyczna

Diagnoza ortoptyczna

Czym jest ?

 • Podczas badania ortoptycznego oceniane są następujące parametry wzrokowe: ostrość wzroku, stopień rozwoju widzenia obuocznego,  sprawność akomodacji i ruchów sakkadowych, ruchomość gałek ocznych, zakres konwergencji. Oceniana jest również równowaga mięśniowa, w tym występowanie heteroforii ( zez ukryty) oraz choroby zezowej. O ile jest wskazanie badana jest również wada wzroku, dobierane szkła korekcyjne.
 • U dzieci z trudnościami w nauce dodatkowo oceniany jest poziom rozwoju umiejętności czytania oraz podstawowe procesy sensoryczne
 • U dzieci z chorobą zezową wykonywana jest dokładna diagnostyka strabologiczna. Dzieci zezowe oraz z niedowidzeniem powinny być pod stałą kontrolą okulistyczną, w razie potrzeby zlecane są badania pogłębiające diagnostykę.
 • Wykonujemy również specjalistyczne badanie przygotowujące do operacji zeza.
 • Podczas badania kierujemy się światowymi standardami i wytycznymi American Academy of Ophthalmology ( aao.org), American Association of Certified Orthoptists ( orthoptics.org)

rulon-badaj-wzrok_(1)

Do kogo jest skierowana ?

Do dzieci u których zauważamy:
49215352_s
 • Obniżoną ostrość wzroku, w szczególności występującej w jednym oku (niedowidzenie)
 • Z rozwiniętą choroba zezową w celu rozwinięcia, przywrócenia lub  utrwalnia widzenia  obuocznego
 • Przed i po operacji zeza
 • Trudności w koncentracji, dłuższej pracy wzrokowej
 • Mrużenie oczu, pocieranie, łzawienie
 • Obniżona koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • Niechęć do pracy w bliskiej odległości

znak-zapytania2     

Sprawdź czy Twoje dziecko ma zaburzenia widzenia- wypełnij Quiz 


Kto prowadzi?

 • dr n.med. Agnieszka Rosa– ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej
  • Autorka programów dignostyczno- terapeutycznych: Sensomotoryczna terapia widzenia, Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, Szkoły Terapii Ręki
 • inż. Piotr Rosa– ortoptysta optyk

Co nas wyróżnia?

 • Obserwacja dziecka podczas diagnozy opiera się na interdyscyplinarnym podejściu do jego trudności. Diagnoza ortoptyczna nie ogranicza się wyłącznie do samego narządu wzroku ale odnosi się również do uwarunkowań psycho- pedagogicznych oraz rozwoju sensoryczno- motorycznego
 • Możliwość doboru programu słuchowego  Therapeutic Listening® i Quickshift, który wykorzystywany będzie w trakcie terapii ortoptycznej i terapii widzenia

Najczęstsze pytania i wątpliwości:

 • Czy jedna wizyta wystarczy do postawienia diagnozy? 
  • Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, wszystko bowiem zależy od trudności z którymi zgłasza się dziecko. Na wizyty zgłaszają się dzieci z różnymi problemami, które nie dotyczą wyłącznie samego wzroku, mają dodatkowo kłopoty w nauce ( pisaniu, czytaniu), zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia w integracji sensorycznej czy inne problemy rozwojowe. Na pierwszej wizycie w głównej mierze staramy się skupić na problemie wzrokowym, kolejnym krokiem na podstawie naszych badań i obserwacji możemy dokonać diagnostyki różnicującej. Bardzo dużo różnych zaburzeń daje podobne objawy, np. zwiększone poburzenie u dziecka może mieć zarówno podłoże we wzroku ale również w nieprawidłowej pracy układu przedsionkowego, w przetwarzaniu słuchowym czy zaburzeniach posturalnych, może być wynikiem zaburzeń endokrynologicznych lub innych problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest aby przynieść na badanie ortoptyczne dokumentację medyczną/ terapeutyczną dziecka oraz umieć określić trudności dziecka.
  • Często dopiero przy drugiej wizycie po wdrożeniu pewnych naszych oddziaływań jesteśmy w stanie dokończyć diagnostykę.
  • U dzieci z chorobą zezową czy niedowidzeniem niezbędna jest konsultacja okulistyczna ( okulista strabolog- zajmujący się leczeniem zeza i niedowidzenia)

 

 • Czy wizyta ortoptyczna zastępuje wizytę okulistyczną?
  • Absolutnie nie! Nie jest to tożsama wizyta. Współpracujemy z wieloma okulistami Pacjenci z chorobą zezową i niedowidzeniem ( również z innymi chorobami oczu) powinni być pod stałą opieką okulistyczną.
  • Diagnostyka ortoptyczna i okulistyczna różnią się od siebie, natomiast doskonale się uzupełniają.

 

 • Dlaczego moje dziecko “gorzej” widzi w okularach niż bez?
  • Są takie problemy wzrokowe, głównie dotyczy to skurczu akomodacji, gdzie pacjent może odczuwać pogorszenie widzenia po włożeniu okularów. Dzieje się tak głównie przy wyrównaniu nadwzroczności ( wady wzroku “+”) ale nie jest to regułą. Często opisywane jest to jako ” zmienną”, ” falującą” ostrość wzroku, może ale nie musi współwystępować ból oczu, głowy, głównie po zdjęciu okularów.
  • Dlaczego tak się dzieje? Otóż skurcz akomodacji jest wynikiem przykurczu mięśnia rzęskowego który odpowiedzialny jest za ” dostrojenie” soczewki do odległości, tzn.: aby dobrze widzieć blisko napinamy mięsień rzęskowy, natomiast aby dobrze widzieć w dali rozluźniamy. W skurczu akomodacji mięsień ten jest stale napięty również podczas patrzenia w dal. Korekcja okularowa w przypadku nadwzroczności ma na celu rozluźnienie akomodacji w bliży i dali. Z reguły w bliży nie ma trudności, natomiast w dali przykurcz ” nie odpuszcza” tak łatwo, stąd odczuwalne objawy.
  • Co należy zrobić? Objawy takie, przy stałym noszeniu okularów trwają średnio 1-3 tyg. U większości osób nie występują wcale !  Ewentualnie jak objawy są wyjątkowo dokuczliwe wraz z okulistą podejmujemy decyzję o włączeniu leczenia farmakologicznego.Jednak podstawą jest stałe noszenie okularów.
  • Czego nie robić? Nie panikować, takie objawy nie są wynikiem złego dobrania okularów. Przy skurczu akomodacji moc musi być właściwa, ponieważ zarówno za słaba jak i częste ściąganie okularów nasila objawy bólowe.
  • Objawy skurczu akomodacji: ból oczu, głowy, rozmazywanie w bliskich lub/i dalekich odległościach, niechęć do pracy wzrokowej, częste mruganie, tiki wzrokowe, problemy z układem przedsionkowym.

 

 • Dlaczego okulary nie zawsze są dobierane na pierwszej wizycie?
  • Nie zawsze jest to możliwe, w szczególności kiedy dziecko ma badaną wadę wzroku po kroplach. U dzieci i dorosłych zdecydowanie rekomendujemy ocenę zarówno subiektywną jak i obiektywną przy doborze szkieł.
  • Co to oznacza? Subiektywną – pacjent mówi jak się czuje w danych okularach, oraz obiektywną- badamy parametry wzrokowe i oceniamy jak dana korekcja wpływa na poszczególne parametry wzrokowe. Dopiero na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przypisywanej mocy okularów.
  • Każda decyzja  jest konsultowana z okulistą dr hab. n.med. Piotrem Loba
  • Czy rozkładanie tego na dwie wizyty jest złe? Świadczy to o naciąganiu? Zdecydowanie nie! Szanujemy każdego Pacjenta dlatego staramy się jak najlepiej wykonywać naszą pracę. Pośpiech nie zawsze oznacza dobrą jakość. Pamiętaj o tym zapisując się na wizytę.

 

 • Dlaczego mam przynieść poprzednie badania od okulisty, ortoptysty, terapeuty integracji sensorycznej?
  • Współpracujemy z lekarzami, terapeutami, nauczycielami. Dla nas najważniejsze jest holistyczne spojrzenie na dziecko i wzajemna współpraca z rodzicem jak również ze specjalistami pod opieką której znajdują się Wasze dzieci.
  • Bardzo szanujemy spostrzeżenia innych specjalistów, bowiem nie zawsze dziecko chce nam pokazać swoje mocne jak również słabe strony podczas wizyty.

 

 • Pacjenci przyjmowani poza kolejnością:
  – niemowlęta
  – pacjenci z zezem ostrym ( zez powstał nagle z dnia na dzień, z dwojeniem)
  – pacjenci po udarach, wylewach
  – skierowani od lekarza (neurologa, okulisty) w trybie na cito
  – pacjenci z dwojeniem