Śledź nas na:

Szkolenia

Szkolenia

Uwaga!

W roku 2022/2023 Orticus nie będzie organizatorem szkoleń, oznacza to, że szkolenia będą się odbywały w innych placówkach z którymi nawiązaliśmy współpracę. W najbliższym roku szkolnym planujemy kilka szkoleń z zakresu:

 • Ośrodek WYSPA Gdańsk / zapisy u organizatora
  • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • Fizjomed Academy Kraków/ zapisy u organizatora
  • Charakterystyka funkcjonowania wzrokowego wcześniaków oraz dzieci z uszkodzeniem OUN
 • Centrum Rehabilitacji Grawitacja w Łodzi
  • Wszystkie szkolenia ortoptyczne, w tym:
  • Sensomotoryczna terapia widzenia w ortoptyce/ zapisy: pto-przewodniczaca@wp.pl
  • Badanie ortoptyczne różnicujące typy zeza / zapisy: pto-przewodniczaca@wp.pl
  • Wzrok w terapii ręki na bazie programu SIhand / zapisy: orticus.com/ w formularzu zgłoszeniowym poniżej
  • Co z tym zezem? / zapisy: orticus.com/ w formularzu zgłoszeniowym poniżej (wybierz wybrane szkolenie z listy i wyślij formularz)
 • Poradnia ROZWIŃ SKRZYDŁA w Białymstoku
  • Sensomotoryczna terapia widzenia; 8-10.12.2023
 • Poniżej sprawdź program wybranych szkoleń.
program-szkoleń-orticus

Szkolenia

Daty szkoleń:

14-16.10.2023

Prowadzący: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Koszt:


cena ustalona przez organizatora

Dostępność:

Dostępne

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

szkolenie: jest realizowane obecnie w formie 3 dniowej. Współpracujemy na stałe z jednym ośrodkiem, które organizuje to szkolenie, tj: Centrum WYSPA w Gdansku; inne szkolenia z tego zakresu zazwyczaj są w formie szkoleń wewnętrzych.
superwizja:  jednodniowa superwizja ustalana jest przy organizacji szkolenia z STW,  zazwyczaj ma formę online

Daty szkoleń:


——–szkolenie jednoodniowe

Prowadzący: 

dr.n.med.Agnieszka Rosa pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Koszt:


950zł

Dostępność:

niedostępne

U coraz większej grupy dzieci zauważamy problemy z widzeniem, trudno wyodrębnić jedną przyczynę, z pewnością etiologią tego zjawiska jest wielopłaszczyznowa.
Deprywacja sensoryczno- ruchowa, nadużywanie pracy w bliskich odległościach, przemęczenie układu nerwowego, przewlekły stres to tylko jedne z niewielu przyczyn które można przywołać.
Często zaburzenia wzrokowe dają podobny “obraz” dziecka jak dobrze już znane objawy zaburzeń w integracji sensorycznej czy zaburzeń w przetwarzaniu słuchowym. Często też jedne zachowania nakładają się na inne jeszcze bardziej utrudniając diagnostykę różnicującą… Jak rozpoznać u dziecka u którego ” dużo się dzieje” problemy wzrokowe, jak pracować ze wzrokiem nie obciążając innych układów zmysłu oraz jak stymulować rozwój dziecka w aspekcie edukacyjnym, senso- motorycznym nie wpływając negatywnie na układ wzrokowy ?… na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi.
Szkolenie głównie skierowane do terapeutów poszukujących odpowiedzi, terapeutów nieszablonowych :)Szkolenie nie zawiera aspektu terapeutycznego. Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w funkcjach widzenia dowiesz się na szkoleniu: Sensomotoryczna terapia widzenia
Daty szkoleń:


——-szkolenie dwudniowe

Prowadzący: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia© oraz SIhand®

Koszt:


1600 zł

Dostępność:

niedostępne

Jak pracować z dzieckiem w przedszkolu aby wspierać jago kompetencje i umiejętności grafomotoryczne i mądrze rozwijać funkcje ręki, manipulację oraz czynności samoobsługowe? Dlaczego przekładanie narzędzia pisarskiego, stosowanie nakładek bardziej szkodzi niż pomaga? Odpowiedź na te i inne pytania uzyskasz właśnie na tym szkoleniu.
Daty szkoleń:


———-:

Prowadząca: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Koszt:


1800 zł + dodatkowo 390 zł superwizja

Dostępność:

niedostępne

Szkolenie bazujące na wieloletnim doświadczeniu oraz badaniach naukowych, które stanowiły próbę ustalenia wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1,5 do 6 roku życia. Metoda SIhand®  pozwala na prowadzenie diagnozy i terapii ręki oraz korekcji chwytu pisarskiego u dzieci i dorosłych
Daty szkoleń:


18-19.10.2023

Prowadząca: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Koszt:


ustalany przez organizatora Fizjomed Academy w Krakowie

Dostępność:

Dostępne

Program szkolenia realizowany jest wyłącznie w Krakowie na zamówienie Fizjomed Academy. Zapisy u organizatora.
Daty szkoleń:


24-25.06.2022

Prowadząca: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Koszt:


1800 zł

Dostępność:

Dostępne

Szkolenie bazujące na wieloletnim doświadczeniu oraz badaniach naukowych, które stanowiły próbę ustalenia wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1,5 do 6 roku życia. Metoda SIhand®  pozwala na prowadzenie diagnozy i terapii ręki oraz korekcji chwytu pisarskiego u dzieci i dorosłych. Tą wiedzę zestawiłam z wiadomościami z zakresu widzenia. Ocenimy jakie są zależności pomiędzy widzeniem a grafomotoryką, chwytem pisarskim a wszystko w kontekście moich doświadczeń i badań naukowych.
Daty szkoleń:


17-18.06.2023

Prowadząca: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Koszt:


1800 zł

Dostępność:

Dostępne (nabór zamknięty)

Szkolenie skierowane do ortoptystów, przybliżymy jak można wykoszystać koncepcję Sensomotorycznej terapii widzenia w trakcie terapii ortoptycznej. Jak rozumieć wzajemne relacje wzroku i sensomotoryki oraz jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce? Oto jest pytanie:)
Daty szkoleń:


30.09-1.10.2023

Prowadzące: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Sensomotorycznej terapii widzenia, metody SIhand®

Magdalena Zarębska-Linder– ortoptystka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. K.  Krzystkowej

Koszt:


2000 zł

Dostępność:

Dostępne/ zapisy: pto-przewodniczaca@wp.pl

Szkolenie dla ortoptystów oraz lekarzy róznych specjalizacji. Na szkoleniu zostaną omówione procedury badania w zezie na bazie którego w prosty sposób można dokonać diagnostyki różnicowej. Badania wykonywane będą przez prowadzące u pacjentów z chorobą zezową; w trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość badania realnych pacjentów z róznymi typami zeza.

Dla osób początkujących zaleca się w pierwszej kolejności uczestnictwo w szkoleniu: Co z tym zezem? które pozwoli na usystematyzowanie wiedzy, dzięki czemu szkolenie praktyczne będzie dużo bardziej efektywne.
Daty szkoleń:


24-25.09.2023

Prowadząca: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Sensomotorycznej terapii widzenia, metody SIhand®

Koszt:


1800 zł

Dostępność:

Dostępne

Szkolenie dla ortoptystów oraz lekarzy róznych specjalizacji. Krok po kroku zostanie omówione postępowanie w chorobie zezowej. Jest wstępem do szkolenia:Badanie ortoptyczne różnicujące typy zeza.
Daty szkoleń:


20-21.10.2023

Prowadzące: 

dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Sensomotorycznej terapii widzenia, metody SIhand®

dr n.o.zdr. Joanna Surowińska– specjalista fizjoterapii

Koszt:
2000 zł

Dostępność:

Dostępne

Szkolenie dla ortoptystów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, okulistów